przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

21 Października 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 13 października 2021 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka , ul. Cieszyńska 23 , 43-243 Wisła Wielka ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Wisła Wielka ”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 6.024,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.).

 

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-82