przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

04 Marca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 3 marca 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 22 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zgrupowania sportowo-szkoleniowego ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-87