przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

23 Czerwca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, Bogedaina 9 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Buduj na skale, nie na piasku”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-98#