przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

19 Lipca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 15 lipca 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka” , 43-241 Łąka ,
ul. Jagiellońska 11 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Regionalne Zawody Konne i Zawody Towarzyszące w skokach przez przeszkody”.
Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1535 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-102