przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

13 Września 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 8 września 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bogedaina 20 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie seniorów gminy Pszczyna z okazji 10-lecia działalności UTW Pszczyna” ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.).

 

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-105