przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

19 Września 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 14 września 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bogedaina 20 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wyjazdowe warsztaty zdrowotno-rozwojowe- Dbamy o zdrowie fizyczne
i psychiczne seniorów ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-107