przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

26 Października 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 20 października 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 22 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zgrupowania sportowo-szkoleniowego ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-113