przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

07 Listopada 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 28 października 2022 roku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wydanie książki pt. „Kroniki Pszczyńskie 2022” ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-114