przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

10 Marca 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 8 marca 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Fundację Stajnia Standura, 43-241 Łąka, ul. Jagiellońska 11 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”-organizacja warsztatów sportowych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-121