przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

09 Maja 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 5 maja 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne DLA DOBRA w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 43 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Kultywowanie tradycji i pieśni śląskich ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571 t.j).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-127