przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

16 Maja 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 11 maja 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka, 43-243 Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Synior i wieś godają se cześ!-pogodej,pośpjywej i ptańcuj po naszymu ! ”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571 t.j).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-129