przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

22 Maja 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 17 maja 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej „Wichura”, 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 41 ,na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wałbrzych z profilaktyką i sladami księżnej Daisy”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571 t.j).

 

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-130