przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

06 Września 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 4 września 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bogedaina 20 , na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Jak dobrze się starzeć ?- zdrowie i aktywność seniora”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

https://bip.pszczyna.pl/informacja-burmistrza-pszczyny-146#