przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

08 Listopada 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 02 listopada 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”, 43-241 Łąka,
ul. Jagiellońska 11, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „NIE dla uzależnień - sport to MÓJ wybór””.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

 Uproszczona oferta zadania publicznego na stronie BIP