przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

16 Listopada 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Fundację Sole, 43-190 Mikołów, ul. Jana Pawła II 4,
na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Dokonuję właściwego wyboru-Sportowe MOCe eMOCji”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

 Uproszczona oferta zadania publicznego BIP