przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

17 Listopada 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, 43-211 Piasek ,
ul. Dworcowa 27, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wycieczka dla zdrowia”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

Informacja Burmistrza Pszczyny i uproszczona oferta zadania publicznego na stronie BIP