przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Pszczyna za rok 2021

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Pszczyna za rok 2021

15 Czerwca 2022
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) Burmistrz Pszczyny, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Pszczynie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Raport za rok 2021 stanowi podstawę do oceny działalności Burmistrza Pszczyny w 2021 r.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie 23 czerwca 2022 r. zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Pszczyna za 2021 rok”.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Zgłoszenie należy złożyć do 22 czerwca 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie (pok. 4) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie można również nadać pocztą na adres: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2; 43-200 Pszczyna lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad  Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY ZA ROK 2021.pdf 2022-06-15 167.05KB pobierz plik: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY ZA ROK 2021.pdf
pdf Raport o stanie Gminy Pszczyna za rok 2021.pdf 2022-06-15 48.22MB pobierz plik: Raport o stanie Gminy Pszczyna za rok 2021.pdf