przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030

15 Maja 2024
kategoria:
News
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju

 Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324), Burmistrz Pszczyny zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030, które będą trwały w dniach od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju w perspektywie kilku najbliższych lat. Dokument pozwoli na sukcesywny rozwój Gminy, przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów, uwzględniając oczekiwania i potrzeby wszystkich Mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem oraz zgłosić swoje uwagi poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: pszczyna[at]pszczyna.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna,
  • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej, w terminie 30 dni od zakończenia procesu konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 14 czerwca 2024 r. oraz przekazane w formie innej niż za pomocą udostępnionego formularza nie będą rozpatrywane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030!

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt - Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 2024-05-10 3.58MB pobierz plik: Projekt - Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030
pdf Formularz uwag 2024-05-10 154.47KB pobierz plik: Formularz uwag
docx Formularz uwag 2024-05-10 35.35KB pobierz plik: Formularz uwag
pdf Zarządzenie nr SG.0050.5.2024 z dnia 8.05.2024 r. 2024-05-10 882.89KB pobierz plik: Zarządzenie nr SG.0050.5.2024 z dnia 8.05.2024 r.