przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Nowa sala sensoryczna w szkole na osiedlu Kolonia Jasna - zdjęcia/Nowa sala sensoryczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie - 19.04.2023

Nowa sala sensoryczna w szkole na osiedlu Kolonia Jasna - zdjęcia

24 Kwietnia 2023
kategoria:
News
Nowa sala sensoryczna w szkole na osiedlu Kolonia

W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 6 na osiedlu Kolonia Jasna została otwarta sala sensoryczna. Dzięki dofinansowaniu stworzono pomieszczenia i zakupiono pomoce do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Aleksandra Grabowska, nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne. 

- Pomysł na stworzenie Sali Doświadczania Świata oraz wyodrębnienie miejsca do rewalidacji zrodził się z potrzeb naszej placówki, a konkretnie uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Danuta Kuś. - W naszej szkole uczy się 63 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i 44 uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wielu z nich potrzebuje miejsca na relaks, wyciszenie, czy też odpowiednią stymulację. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenie czy opinię objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjnymi, stąd też pomysł na odpowiednie miejsce do prowadzenia tych zajęć - wyjaśnia.

Na Salę Doświadczeń Świata przeznaczono jedną z sal lekcyjnych. Została ona przedzielona na dwie części. W większej znajduje się Sala Doświadczania Świata, a w drugiej nieco mniejszej, miejsce do zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Do dyspozycji dzieci są: kolumna wodna, kurtyna światłowodowa, dyfuzor zapachowy, huśtawka, lampka UV, projektor gwiazd, projektor Ocean, domek biały do wyciszeń, różne lampki, klepsydry i inne pomoce do stymulacji zmysłów. Oprócz licznych potrzebnych do rewalidacji pomocy zakupiony został także laptop z drukarką i program Eduterapeutica „Specjalne potrzeby edukacyjne 1-3”. Pomoce te służą m.in. do rozwijania: logicznego myślenia, koncentracji, motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, myślenia operacyjnego, pamięci i orientacji w przestrzeni, analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej.

- Jestem zachwycona pomysłem. Gratuluję nauczycielom i dyrekcji inicjatywy i przemyślanej realizacji. Nowa sala sensoryczna, choć utworzona z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami,  może służyć wszystkim dzieciom do wyciszenia i odpoczynku. Staranność, z jaką zaplanowano elementy sali,  świadczy o doskonałym rozpoznaniu potrzeb uczniów i ogromnym zaangażowaniu w udzielanie im wsparcia - powiedziała podczas otwarcia zastępca burmistrza Magdalena Czarnecka.

Inwestycja została zrealizowana w ramach akcji charytatywnej TVP - Reklama Dzieciom 2021.

Nowa sala sensoryczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie - 19.04.2023

fot. Piotr Łapa / UM Pszczyna