przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

27 Lutego 2022
kategoria:
News
Pomoc dla obywateli Ukrainy

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował informacje dla obywateli Ukrainy. Znajdują się one na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

 1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:
 •  otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

 Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 •  ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 •  wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 •  wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 •  posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 •  wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 •  zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

 

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce - https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/ogolne-warunki-wjazdu-i

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa - https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk - osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ - Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej - Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Obserwuj stronę internetową https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 - będzie aktualizowana i uzupełniana o najważniejsze informacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75