przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Trwa nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Trwa nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

16 Marca 2022
kategoria:
News
Trwa nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla o
W środę, 16 marca w całej Polsce rozpoczął się nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. Pierwszego dnia, ze względu na czasochłonne procedury (związane m.in. ze skanowaniem linii papilarnych) obsłużono 26 osób.
 
W celu sprawnej komunikacji z obywatelami Ukrainy w Urzędzie Miejskim zatrudniono tłumacza. Dzięki temu osoby, które zgłosiły się do Wydziału Spraw Obywatelskich zdecydowanie szybciej przejdą proces rejestracji w systemie.
 
Prosimy, aby planując wizytę w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Obywatelskich mieć na uwadze ogromne zainteresowanie nadaniem numeru PESEL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 16 marca w Urzędzie Miejskim w Pszczynie rozpocznie się nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli, którzy w związku z działaniami wojennymi do Polski przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć od 16 marca w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na procedury związane m.in. ze skanowaniem linii papilarnych Urząd Miejski w Pszczynie w ciągu doby może obsłużyć ok. 20 osób.

Wniosek składa się osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle. Dokument musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.

  •  Wniosek w imieniu małoletniego dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
  •  Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
  • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek pobierane będą odciski palców.
  • Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie nadania numeru PESEL.

Co należy przygotować?

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Aby uzyskać profil zaufany należy mieć:

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

 

З 16 березня муніципальна канцелярія в Пщині розпочне прийом заяв про присвоєння номера PESEL для громадян, які у зв'язку з бойовими діями прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України.


Заявка на номер PESEL може бути подана з 16 березня в будь-який муніципальний орган на території Республіки Польща. Завдяки процедурам, пов'язаним m.in сканування відбитків пальців, муніципальне управління в Пщині може обслуговувати близько 20 осіб на день.

Заявка подається особисто в Ратуші в паперовому вигляді. Додаток повинен супроводжуватися сучасною кольоровою фотографією розміром 35х45 мм, зробленою на рівномірному світловому тлі. Документ повинен бути підписаний в рукописі.


  • Заява від імені неповнолітньої дитини подається одним з батьків, опікуном, тимчасовим опікуном, призначеним судом опіки, або особою з фактичною опікою над дитиною.
  • Заявка повинна бути подана особисто. Дитина віком до 12 років не повинна бути присутньою на момент подачі заяви, за винятком випадків, коли її особа буде встановлена на підставі декларації. При подачі заявки у особи будуть взяті відбитки пальців.
  • Діти віком до 12 років не знімають відбитки пальців.
  • Послуга безкоштовна. Заявник отримує підтвердження про присвоєння номера PESEL.

Що потрібно підготувати?
Документ, який підтвердить дані, які ви надаєте в заявці, і вашу особу. Якщо у вас немає такого документа, можна зробити заяву про його відсутність під страхом кримінальної відповідальності.

Щоб отримати надійний профіль, потрібно мати:
- робочий мобільний телефон з номером від польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є,
- адреса електронної пошти, яку ви використовуєте. *

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wniosek o PESEL dla UKR_zm v.02.pdf 2022-03-15 519.29KB pobierz plik: wniosek o PESEL dla UKR_zm v.02.pdf
pdf wniosek o PESEL dla RUS_zm v.02.pdf 2022-03-15 550.91KB pobierz plik: wniosek o PESEL dla RUS_zm v.02.pdf