przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Od 16 marca 271 obywateli złożyło w urzędzie wniosek o nadanie numeru PESEL

Od 16 marca 271 obywateli złożyło w urzędzie wniosek o nadanie numeru PESEL

23 Marca 2022
kategoria:
News
Od 16 marca 271 obywateli złożyło w urzędzie w

Od 16 marca Urząd Miejski w Pszczynie nadał numery PESEL 271 osobom z Ukrainy. Tylko w poniedziałek wniosek złożyło 75 osób, w tym dorosłych i dzieci. Na terenie gminy przebywa około 1000 uchodźców.

Zgodnie z danymi posiadanymi i zweryfikowanymi przez Urząd Miejski, dotychczas do gminy Pszczyna przybyło 967 obywateli Ukrainy. 357 osób przebywa w placówkach, które zostały udostępnione przez gminę i firmę wojewodzie śląskiemu. 610 uchodźców zamieszkało w kwaterach prywatnych. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i może zmieniać się w trakcie dnia.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć od 16 marca w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na procedury związane m.in. ze skanowaniem linii papilarnych Urząd Miejski w Pszczynie w ciągu doby może obsłużyć ograniczoną liczbę osób.

Od 16 marca numer PESEL otrzymało już 271 osób, które przybyły do Pszczyny z Ukrainy. Najwięcej wniosków przyjęto dotychczas w poniedziałek, 21 marca - 75. Przypomnijmy, że w celu sprawnej komunikacji z obywatelami Ukrainy w Urzędzie Miejskim zatrudniono tłumacza. Dzięki temu osoby, które zgłosiły się do Wydziału Spraw Obywatelskich zdecydowanie szybciej przejdą proces rejestracji w systemie.

Wniosek składa się osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle. Dokument musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.

Wniosek w imieniu małoletniego dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

  • Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
  • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek pobierane będą odciski palców.
  • Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie nadania numeru PESEL.

Co należy przygotować?

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Aby uzyskać profil zaufany należy mieć:

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Prosimy, aby planując wizytę w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Obywatelskich mieć na uwadze ogromne zainteresowanie nadaniem numeru PESEL.