przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywatelom Ukrainy

25 Marca 2022
kategoria:
News
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywa

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie uruchomiono punkt obsługi klienta dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie gminy Pszczyna. Osoby te mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, a także zasiłku rodzinnego. Dotychczas złożono ponad 100 wniosków.

заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянам України (300 ZŁ))

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 ZŁ) można pobrać ze strony:

https://www.opspszczyna.pl/n,440.html

дноразова грошова допомога, передбачена ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогугромадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583)

Jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)