przesuń do początku strony
Strona główna/Wybory/Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pszczyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2020r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 5 marca 2020r. w sprawie miejsca, zasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

4. Uchwała NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego,

5. Uchwała NR 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego,

6. Formularz zgłoszenia dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej,

7. Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

8. Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny z dnia 9 kwietnia 2020 roku

9. Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczyna.

10. Uchwała NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.

11. Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12. Informacja o uprawnieniach oprzysługujcych wyborcom niepełnosprawnym

13. KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

14. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - TEL. 32 449 39 81

  1.  Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania
  2. Wniosek - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

15. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.

17. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

a. Kwalfikacja ważności głosu - wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

b. Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - prezentacja -  wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

18. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

19. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia - zmiany.