przesuń do początku strony

Akty prawne

Poniżej przedstawiamy wybrane, aktualnie obowiązujące przepisy prawa:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu
- Rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa
- Rozporządzenie z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wyk. nadzoru nad os. nietrzeźwymi
- Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r.w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania nietrzeźwych
- Rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartości alkoholu

Aby zapoznać się z ich treścią kliknij tutaj

Aktualne obowiązujące przepisy lokalne:

-Uchwała Nr 222/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 06.10.1999 r. w sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach publicznych na terenie Gminy Pszczyna: zobacz uchwałę

-Uchwała Nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pszczyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży http://bip.pszczyna.pl/dokument.php?iddok=1337&idmp=478&r=o

- Uchwała nr XIX/199/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   http://bip.pszczyna.pl/dokument.php?iddok=4312&idmp=494&r=o