przesuń do początku strony

Mobilny punkt spisowy

W związku ze zbliżającym się końcem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w 2021r. Gminne Biuro Spisowe w Pszczynie uprzejmie informuje, że w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pszczynie, ul. Kopernika 22
w dniach od 15 września do dnia 30 września, od poniedziałku do piątku od godziny 9.00-14.00 będzie dyżurował rachmistrz spisowy.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny. Prosimy o przygotowanie: nr PESEL osoby zgłaszającej i wszystkich osób z nią zamieszkujących oraz powierzchnię użytkową mieszkania/domu (w m2).

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy