przesuń do początku strony

Zdrowie psychiczne

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015

Co czwarty z nas

Urząd Miasta w Pszczynie włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Co czwarty z nas” w ramach Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego obchodzonego 10 października.

Celem kampanii jest rozwianie mitów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz przeciwstawianie się stereotypowemu, negatywnemu wizerunkowi osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Kampania organizowana jest przez Ministra Zdrowia oraz Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pszczyna na lata 2018-2023 Uchwała do pobrania

Program ochrony zdrowia psychicznego dzieci szkolnych w Gminie Pszczyna na lata 2018 - 2020 

Każdy z nas jest w grupie ryzyka!

  • Szacuje się,  że ponad 450 milionów  światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń  psychicznych.
  • O wiele więcej ma problemy psychiczne.
  • Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej  jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku.
  • Liczba osób leczonych w  Polsce  z powodu zaburzeń psychicznych wynosiła w 2009 r. prawie 1,6 mln, z czego  w opiece stacjonarnej leczonych było 13%  pacjentów, natomiast  opieką  ambulatoryjną  objęto 87% chorych. Od 1997 do 2009 r. prawie 2-krotnie wzrosła liczba osób  leczonych z powodu zaburzeń  psychicznych.

 

Zdrowie psychiczne jest integralnym i istotnym elementem zdrowia, co więcej nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Dlatego też kampania ma zasygnalizować, że „Co czwarty z nas” miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym.
Kampania potrwa od 24 września do 10 października 2012 r., który jest Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

 

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 (http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1308603989&id_menu=477)