przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

20 Listopada 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy, 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie terapeutyczne dla dzieci z deficytami”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

Informacja Burmistrza Pszczyny i uproszczona oferta zadania publicznego na stronie BIP.