przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

22 Marca 2024
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 19 marca 2024 roku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bogedaina 20 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie kulturalno-integracyjne seniorów gminy Pszczyna z okazji 10-lecia istnienia chóru Canto Grazioso działającego przy UTW Pszczyna”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

 

Informacja Burmistrza Pszczyny i uproszczona oferta zadania publicznego na stronie BIP