przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Informacja Burmistrza Pszczyny

Informacja Burmistrza Pszczyny

15 Maja 2024
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku, 43-211 Piasek, ul. Dworcowa 27 na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: „II Festyn profilaktyczno-integracyjny”.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku, poz. 571).

 

Informacja Burmistrza Pszczyny i uproszczona oferta zadania publicznego na stronie BIP.