przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Trzy lata Referatu ds. Jakości Powietrza - mieszkańcom wypłacono blisko 18 milionów dotacji!

Trzy lata Referatu ds. Jakości Powietrza - mieszkańcom wypłacono blisko 18 milionów dotacji!

08 Lutego 2024
kategoria:
News
Trzy lata Referatu ds. Jakości Powietrza - mieszk

Od 8 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie funkcjonuje Referat ds. Jakości Powietrza. Na co dzień pełni rolę punktu obsługi dla mieszkańców, w którym udzielane informacje nt. możliwości wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W ciągu trzech lat w najpopularniejszym programie „Czyste Powietrze” mieszkańcy gminy Pszczyna otrzymali 17 806 341,14 zł dofinansowań, głównie na wymianę starych kotłów.

- Dla wielu mieszkańców decyzja o wyborze nowego źródła ciepła, wypełnienie wniosków o dofinansowanie i ostateczne podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji są milowymi krokami. Choć przed nimi rozciąga się szeroki wachlarz możliwości, to z drugiej strony często wiąże się z pewnym nakładem finansowym. Nasza rola polega na udzieleniu wsparcia na każdym etapie inwestycji, zwłaszcza w kontekście uzyskania dotacji - mówi Magdalena Polok, kierownik Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

- Trzy lata pracy referatu to tysiące rozmów i tysiące dofinansowań. Często zdarza się, że mieszkańcy po zakończonym i rozliczonym przedsięwzięciu odwiedzają nasz referat i dziękują za pomoc. Nigdy nie zdarzyła się osoba niezadowolona - wspomina i dodaje: - Najbardziej cieszą nas jednak nowe osoby - kolejne, które decydują się na wymianę kotła lub ocieplenie domu.

Magdalena Polok dodaje, że w 2023 roku najwyższe wnioskowane dofinansowanie w gminie Pszczynie wyniosło aż 136 200 złotych. - Możliwości jest sporo, a najtrudniej często wykonać pierwszy krok, czyli przyjść do naszego referatu. Potem często „jest już z górki”  - dodaje.

W 2023 roku trzyosobowy Referat udzielił ponad 6000 konsultacji mieszkańcom Gminy Pszczyna (w tym 1553 przez telefon i 4567 osobiście).

- Od lat czynimy starania, by poprawić jakość powietrza. Dziękuję Referatowi ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego za zaangażowanie i szukanie nowych rozwiązań. Wynikiem tej pracy jest realna, finansowa pomoc dla tysięcy mieszkańców gminy Pszczyna - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

 

Program Czyste Powietrze

W 2023 roku mieszkańcy Gminy Pszczyna złożyli 490 wniosków w programie Czyste Powietrze, w tym 390 za pośrednictwem Referatu ds. Jakości Powietrza, z czego 80 dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, a 72 najwyższego. 42 osoby ubiegały się o dotację z prefinansowaniem, czyli taką, w której część środków przekazywana jest bezpośrednio Wykonawcy jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy Gminy Pszczyna złożyli 2112 wnioski w Programie, w tym 1167 za pośrednictwem Referatu ds. Jakości Powietrza.

Rok 2023r. okazał się być rekordowy pod względem zrealizowanych w ramach Programu inwestycji, a także wypłaconych przez WFOŚiGW w Katowicach dotacji.

W 2023 roku zrealizowano 646 przedsięwzięć w ramach Programu, od początku to 1454.

Od początku trwania Programu mieszkańcy Gminy Pszczyna otrzymali w ramach Programu 17 806 341,14 zł, z czego w samym 2023 roku aż 9 712 319,2 zł.

 

Gminne dofinansowanie do programu Czyste Powietrze i Programu Pilotażowego

W celu zwiększenia atrakcyjności programu „Czyste Powietrze” oraz Programu Pilotażowego dla budynków wielorodzinnych podpisała z WFOŚiGW w Katowicach porozumienie, w którym zobowiązała się udzielić dofinansowania mieszkańcom Gminy, którzy w terminie od 16.04.2021 roku do 31.01.2022 roku złożą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Pilotażowego oraz programu „Czyste Powietrze”.

W 2023r. rozliczonych zostało  151 umów dotacji, Gmina Pszczyna wypłaciła mieszkańcom 585 096,69 zł.

Łącznie od 2021 roku w ramach 453 umów z mieszkańcami wypłaconych zostało 1 561 517,29 zł.

 

Program STOP SMOG realizowany w latach 2020-2023

W 2023 roku zrealizowano inwestycje w 36 budynkach mieszkalnych, były to wymiany źródła ciepła na paliwo stałe. Łącznie w ramach programu STOP SMOG Gmina Pszczyna zrealizowała 103 inwestycje - 47 wymian źródła ciepła i 56 termomodernizacji budynków.

 

Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Gminy Pszczyna, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez budowę rozproszonych źródeł wytwórczych.

W naborze go programu, który został przeprowadzony od 10 do 24 lipca 2023r., wpłynęło 259 wniosków.

 

Spotkania z mieszkańcami

W ubiegłym roku cykliczne spotkania informacyjne dla mieszkańców poświęcone możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotła i termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” odbywały się w Sali sesyjnej oraz w plenerze m.in. podczas dożynek gminnych w Wiśle Małej, czyli jednego z największych wydarzeń kulturalnych w gminie Pszczyna.

 

Gramy czysto! #smogover

Obok działań, które stanowią pomoc finansową dla mieszkańców, od lat prowadzone są działania edukacyjne i społeczne, które mają uwrażliwić pszczynian na aspekty związane z ekologią, jakością powietrza i dbałością o środowisko naturalne.

Latem na tablicach informacyjnych oraz słupach ogłoszeniowych po raz kolejny zostały wywieszone plakaty informujące o możliwości pozyskania dotacji. Od września działania zostały poszerzone o kampanię w internecie (Facebook, Instagram, wyszukiwarka Google oraz w postaci kampanii elastycznej GDN).

W tym roku do wszystkich pierwszoklasistów trafiły dedykowane im zeszyty ćwiczeń Gramy czysto! #smogover uczące, w jaki sposób każdy z mieszkańców może przyczynić się do dbania o środowisko.

Odbyły się spotkania z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Julina Tuwima w Pszczynie oraz przedszkola w Studzienicach, do przedszkoli zostały przekazane filtry do oczyszczaczy powietrza.

 

Ekopatrole

W okresie jesienno-zimowym szczególny nacisk jest kładziony na kontrolę kotłów i tego, czym ogrzewane są domy. Kontrole są przeprowadzane przez straż miejską oraz w postaci patroli łączonych z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Referatu ds. Jakości Powietrza UM w Pszczynie.

W 2023r. przeprowadzonych zostało 167 kontroli palenisk, w czasie których nałożono 28 mandatów karnych.

Mieszkańcy, którzy zauważą niepokojący dym, który rodzi przypuszczenia spalania odpadów bądź niedozwolonych paliw, mogą dokonać anonimowo zgłoszenia na stronie www.smog.pszczyna.pl. Wszelkie zgłoszenia są przyjmowane również pod czynnym całodobowo numerem telefonu 32 210 28 50.