przesuń do początku strony

Małe Granty

Realizacja zadań w trybie małego grantu od 10 maja 2016

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Gmina Pszczyna może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

  • Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. w danym roku kalendarzowym.
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017-03-27 76KB pobierz plik: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
doc Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2017-03-27 73KB pobierz plik: Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego