przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Poręba

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Poręba

wyłożenie do publicznego wglądu lipiec/sierpień 2021