przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna - SPORZĄDZANE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna - SPORZĄDZANE

1. Przystąpienie do opracowania ( obwieszczenie wraz z innymi materiałami do pobrania ) studium:

   - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium,

   - obwieszczenia,

   - klauzula informacyjna,

   - Druk wniosku (w word),

   - Druk wniosku (pdf),

   - uchwała o przystąpieniu.