przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Gospodarka przestrzenna/Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - wyłożenie do publicznego wglądu