przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Europejski Fundusz Spójności

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych
w Gminie Pszczyna”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Spójności


Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Nazwa działania: Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Wartość projektu (PLN): 1 220 645,50 PLN


Wartość dotacji (PLN): 798 356,00  PLN

Okres realizacji rzeczowej:  od 01.04.2019r. do 30.11.2021r.


Planowana data realizacji finansowej:. od 01.04.2019r. do 30.11.2021r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: II kwartał 2020

Przedmiot projektu obejmuje: kompleksową termomodernizację 4 budynków administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie tj. 3 budynków w Pszczynie przy ulicach: Kopernika 12, Wodzisławskiej 5-7, Staromiejskiej 39 oraz 1 budynku w Łące przy ulicy Tysiąclecia 1.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Pszczyna poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery

 

Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.POIS[at]mr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/