przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Europejski Fundusz Spójności

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych  w Gminie Pszczyna - etap II

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Spójności
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Nazwa działania: Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie: 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego,
Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim realizowane jest w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wartość projektu (PLN): 3.747.335,17  PLN

Wartość dotacji (PLN):  2.633.700,00  PLN

Okres realizacji rzeczowej:  2021-2023

W ramach projektu przewidziane są działania termomodernizacyjne w 16 budynkach komunalnych:

 • Budynek nr 1 Pszczyna, ul. Dobrawy 1A/A
 • Budynek nr 2 Pszczyna, ul. Dobrawy 1A/B
 • Budynek nr 3 Pszczyna, ul. Dobrawy 1A/C
 • Budynek nr 4 Pszczyna, ul. Hallera 52B
 • Budynek nr 5 Pszczyna, ul. Hallera 52A
 • Budynek nr 6 Pszczyna, ul. Sznelowiec 7
 • Budynek nr 7 Pszczyna, ul. Kopernika 23
 • Budynek nr 8 Pszczyna, ul. Kopernika 50
 • Budynek nr 9 Pszczyna, ul. Kopernika 50A
 • Budynek nr 10 Pszczyna, ul. Kopernika 29
 • Budynek nr 11 Pszczyna, ul. Kopernika 31
 • Budynek nr 12 Pszczyna, ul. Chrobrego 8 (elewacja od podwórka)
 • Budynek nr 13 Pszczyna, ul. Chrobrego 10 (elewacja od podwórka)
 • Budynek nr 14 Wisła Mała, ul. Nad Jeziorem 18
 • Budynek nr 15 Pszczyna, ul. Sokoła 2
 • Budynek nr 16 Pszczyna, ul. Bielska 3

Zakres prac:

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
- likwidację istniejących źródeł ciepła i montaż grzejników elektrycznych oraz grzałek elektrycznych w bojlerach w systemie c.w.u,
- likwidację istniejących źródeł ciepła i montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych,
- wymianę oświetlenia w częściach wspólnych,
- w wybranych budynkach z uwagi na wytyczne konserwatora zabytków ściana zostanie docieplona tynkiem renowacyjnym ciepłochronnym.

Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.POIS[at]mr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

Europejski Fundusz Spójności

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych
w Gminie Pszczyna”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Spójności


Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Nazwa działania: Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Wartość projektu (PLN): 1 220 645,50 PLN


Wartość dotacji (PLN): 798 356,00  PLN

Okres realizacji rzeczowej:  od 01.04.2019r. do 30.11.2021r.


Planowana data realizacji finansowej:. od 01.04.2019r. do 30.11.2021r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: II kwartał 2020

Przedmiot projektu obejmuje: kompleksową termomodernizację 4 budynków administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie tj. 3 budynków w Pszczynie przy ulicach: Kopernika 12, Wodzisławskiej 5-7, Staromiejskiej 39 oraz 1 budynku w Łące przy ulicy Tysiąclecia 1.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Pszczyna poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery

 

Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.POIS[at]mr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/