przesuń do początku strony

Projekty zrealizowane - fundusze przedakcesyjne

Modernizacja dawnego obiektu Koszar Ułańskich na Centrum Handlowo Targowe w Pszczynie

 • Umowa dotacji PL 9903.01-01-15 - Phare Inicjatywa
  Inwestycja została ukończona w grudniu 2001 roku.
 • Koszt całkowity inwestycji netto – 857 423,36zł w tym:
  • Phare Inicjatywa - 408 805,55zł
  • Budżet Państwa - 207 965,00zł
  • Budżet Gminy - 240 652,81zł

W wyniku realizacji inwestycji powstał w prawym skrzydle Koszar Ułańskich ciąg nowych boksów handlowo-usługowych ( 20szt.) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi ( kotłownia gazowa, sanitariaty, biuro zarządcy obiektu ). Utworzone zostały nowe miejsca pracy w liczbie 40. Wykonawcą robot było wyłonione w Przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Lebex” z Bielska Białej.

Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Pszczyńskim Centrum Kultury

 • Umowa dotacji PL 9903.01-01-24 - Phare Inicjatywa
  Inwestycja została ukończona w sierpniu 2002 roku.

 

 • Koszt całkowity inwestycji netto - 521 560, 57zł w tym:
  • Phare Inicjatywa - 243 412, 31zł
  • Budżet Państwa - 121 680, 00zł
  • Budżet Gminy - 156 468, 26zł

Powstała placówka (3 sale wykładowe, sala komputerowa, pomieszczenia pomocnicze), której celem jest szkolenie osób odchodzących z restrukturyzowanych branż przemysłu, ze szczególnym naciskiem na konkurowanie na rynku pracy oraz stworzenie szans na ponowne zatrudnienie. Wykonawcą robót było wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Kazbud” Żory.

Budowa Drogi Zbiorczej odcinek: od ul. Bielskiej w Pszczynie do ul. Spokojnej w Goczałkowicach“.

Począwszy od roku 2002 Gmina Pszczyna korzystała ze środków programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Projekt nosił nazwę „Infrastruktura okołobiznesowa na Śląsku – Budowa Drogi Zbiorczej odcinek: od ul. Bielskiej w Pszczynie do ul. Spokojnej w Goczałkowicach“. Roboty były prowadzone od dnia 19 listopada 2002 do dnia 30 września 2003 roku wzdłuż DK-1. Koszt inwestycji wyniósł 1.463.578,44 EURO przy założonej kwocie kontraktowej 1.649.821,23 EURO.

Współfinansowanie było podzielone na trzy części:

 • Phare – 809.660 (718.324,30 – rzeczywista)
 • Budżet Państwa – 269.886 + podatek VAT
 • Budżet Gminy – 570.275,23 (475.368,14 – rzeczywista) + podatek VAT

Głównym Wykonawcą było Przedsiębiorstwo: NCC Aktiebolag, SE – 170 80 Solna, Sweden, Valgattan 3