przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006

Projekty zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006

„Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy SP nr 15 w Jankowicach”.

 • Numer umowy: Z/2.24/III/3.5.1/91/04/U/44/04
 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Wartość projektu (PLN): 2.023.669,61,-
 • Wartość dotacji (PLN): 1.719.107,33,-
 • Dotującym jest również PFRON
 • Okres realizacji: 2005-2006

Projekt realizowany przez Pszczyński Zarząd Edukacji.
Projekt dotyczył budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego w istniejącym budynku przy S.P. nr 15 w Jankowicach.
Całkowita wartość projektu wg wniosku wyniosła 2 023 669,61 PLN.

Basen pełni funkcje:

 • nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach oraz gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

„Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego”

 • Numer umowy: Z/2.24/III/3.3.1/270/04/U/59/05
 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa działania: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • Wartość projektu (PLN) zgodnie z aneksem do umowy: 2 287 993,82 PLN
 • Wartość dotacji (PLN) zgodnie z aneksem do umowy: 1 715 995,36 PLN
 • Okres realizacji: 2005-2006

Projekt obejmował remont i modernizację ulic: Rymarskiej, Strażackiej, Chrobrego, Tkackiej, Piekarskiej, przebudowie skrzyżowania ulicy Chrobrego i Kopernika, budowy parkingu przy ul. Bogedaina. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celów rewitalizacji miasta, jakimi są przede wszystkim ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizowanego oraz przeciwdziałanie procesowi materialnej degradacji substancji miejskiej w szczególności na terenie zabytkowej części miasta.

"Budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"

 • Numer umowy: Z/2.24/III/3.2/938/05/U/270/06
 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa działania: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
 • Wartość projektu (PLN): 2 806 783,55 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 1 929 934,01 PLN
 • Okres realizacji: 2006-2008
 • Finansowe rozliczenie projekt: lipiec 2008r.
 • Otwarcie ośrodka sportów wodnych: czerwiec 2008r.

Przedmiotem niniejszego projektu była budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem w Łące.

Realizacja projektu zakładała budowę trzech parterowych budynków użytkowych :

 • budynku zaplecza
 • sanitariatów
 • hangaru na łodzie

Dodatkowo w skład ośrodka wchodzą:

 • droga dojazdowa
 • droga wewnętrzna
 • ogrodzenie
 • boisko sportowe
 • parking dla 100-150 samochodów

Celem projektu jest m.in. poszerzenie oferty programowej w zakresie turystyki, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportów wodnych na terenie Gminny Pszczyna.

"Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim"

 • Numer umowy: Z/2.24/I/1.4/898/05/U/300/06
 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa działania: 1.4 Rozwój turystyki i kultury
 • Wartość projektu (PLN): 6 592 897,33zł
 • Wartość dotacji (PLN): 4 145 696,83 PLN
 • Okres realizacji: 2006-2008
 • Finansowe rozliczenie: lipiec 2008r.
 • Otwarcie zagrody pokazowej żubrów: czerwiec 2008r.

Projekt zakładał budowę nowego obiektu turystycznego - Zagrody Pokazowej Żubrów w Pszczynie o powierzchni 10 ha na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego w części Zwierzyniec przy ul. Żorskiej. Celem projektu jest m.in aktywizacja i rozwój turystyczny gminy Pszczyna i regionu śląskiego. Budowa Zagrody przyczyni się do zwiększenia znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy powiatu pszczyńskiego, wydłużenia sezonu turystycznego na terenie Pszczyny, turystycznego zagospodarowania części Parku Zwierzyniec. Zagroda pełni funkcję nie tylko atrakcji turystycznej, ale także funkcje uzupełniające, związane z edukacją ekologiczną i regionalną.

„Podwyższenie standardu usług edukacyjnych poprzez rozbudowę i wyposażenie SP nr 2 w Pszczynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku"

 • Numer umowy: Z/2.24/III/3.5.1/89/04
 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa działania: 3.5.1. Lokalna Infrastruktura edukacyjna i sportowa
 • Wartość projektu (PLN): 856 214,74 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 628 413,44 PLN
 • Wartość dotacji (PLN): 467 853,80 PLN
 • Okres realizacji: 2004-2009
 • Finansowe rozliczenie projekt: sierpień 2009r.

Projekt otrzymał dofinansowane z rezerwy ZPORR. Dotacje przyznano decyzją Zarządu Województwa z dnia 10.02.2009r.

Przedmiotem projektu była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie i Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku (wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku). Rozbudowa szkół jest podyktowana koniecznością unowocześnienia bazy edukacyjnej i jej dostosowania do możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem najnowszych metod edukacyjnych. Efektem realizacji projektu jest m.in. oddanie do użytku nowoczesnej pracowni multimedialnej.