przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

"Ogród społeczny w Wiśle Małej - niekomercyjna infrastruktura aktywnego wypoczynku i rekreacji"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 355 000,00 PLN
Wartość dotacji (PLN): 154 949,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej:  2023-2024 r.

Niniejsze przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca tj.; obiektu rekreacyjnego w postaci ogrodu społecznego w sołectwie Wisła  Mała.  W ramach zakresu rzeczowego: projektuje się budowę ogrodu społecznego, który będzie się składał z części wypoczynkowej dla osób starszych, części integracyjnej dla wszystkich i części dla dzieci i opiekunów. Projektowany ogród ma być w większości naturalny, dominujące materiały to naturalne podłoża, roślinność. Ogród ma być miejscem odpoczynku, ale i także edukacji ekologicznej dzieci. W centralnym miejscu ogrodu będzie urządzenie wodne - fontanna. Dodatkowo projektuje się elementy małej architektury: ławki, domki/ule dla owadów zapylających, elementy zabawowe: huśtawki, zestaw zabawowy, stolik zewnętrzny do gry w szachy, betonowy stół do tenisa. Ogród będzie ogrodzony  z bramą wejściową do środka.

 

"Kuźnia kapitału ludzkiego i społeczecznego. Spotkanie integracyjne członków zespołów regionalnych i organizacji pozarządowych sołectw gminy Pszczyna"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 17 500,00 PLN
Wartość dotacji (PLN): 11 000,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej:  2021 r.

Projekt jest innowacyjny społecznie w skali gminy i ma za zadanie wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego członków zespołów regionalnych i kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych gminy Pszczyna poprzez organizację spotkania integracyjnego, oraz warsztatów z dziedzictwa kulturowego ziemi pszczyńskiej. Zadanie podniesie skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego silnego kapitałem zaufania poprzez rozwój mechanizmów dialogu i współpracy lokalnej oraz ochrony , wzbogacenia i wykorzystania lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego jakim jest gwara, folklor, strój regionalny. Projekt angażuje grupę defaworyzowaną ( osoby w wieku 50+)  odpowiada na potrzeby  osób które mają utrudniony dostęp do usług społecznych, wydarzeń kulturalnych i są odsunięte na margines życia społecznego. Operacja przyczyni się również do rozwiązania problemu małego zainteresowania aktywnością społeczną większej części mieszkańców i braku poczucia wspólnoty i konkurowania wewnątrz społeczności lokalnej oraz zanikającym więziom międzypokoleniowym.

 

"Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne zasoby "

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu (PLN): 50 000,00 PLN

Wartość dotacji (PLN): 31 815,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2019-2020 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2019 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2019 r.

Prowadzone działania to innowacyjny sposób połączenia zabawy i nauki, rozpoczynając od kształcenia twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, przez wspomniane podstawy nauk inżynieryjnych, a na pracy w grupie i nad projektem kończąc. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i sprawiają dzieciom  wiele radości.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o lokalny potencjał.

Zajęcia z robotyki  planujemy wdrożyć w  sześciu klasach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące (w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020). Szacuje się, iż w ramach 32 tygodni odbędzie się łącznie 192 szkoleń na bazie zakupionego sprzętu (LEGO® MINDSTORMS® Education) dla co najmniej 100 dzieci.

 

"Festiwal Pszczyńskich Maszketów Chochla 2019"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 55 000,00 PLN
Wartość dotacji (PLN): 31 815,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2019 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2019-2020 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2018 r.

Celem operacji jest zachowanie, wzbogacanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jakim jest kuchnia i produkty lokalne, a także włączenie mieszkańców i podmiotów w działania wykorzystujące lokalne dziedzictwo poprzez organizację Festiwalu Pszczyńskich Maszketów "Chochla 2019". Festiwal odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. na pszczyńskim rynku.

 

"Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 611 094,57 PLN
Wartość dotacji (PLN): 388 839,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu ogólnodostępnych, bezpłatnych obiektów rekreacyjnych - siłowni zewnętrznych (urządzeń siłowych i obiektów małej architektury) w sołectwach: Brzeźce, Czarków, Jankowice, Piasek, Poręba, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka oraz oświetleniu obiektów ogólnodostępnych w sołectwach Ćwiklice i Łąka.

 

 

 

"Przebudowa Centrum Targowo-Usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wartość projektu (PLN): 945 286,46 PLN
Wartość dotacji (PLN): 208 217,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2018 -2021 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2021 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2018 r.

Celem operacji jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz polepszenie warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę 25 obiektów budowlanych (obiekty wolno stojące) i doposażenie w systemy grzewcze 30 obiektów budowlanych (segment lewy i nawa główna) Centrum Targowo-Usługowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia tradycji handlowych oraz polepszenia infrastruktury handlowej sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i innych produktów lokalnych.