przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne zasoby "

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wartość projektu (PLN): 50 000,00 PLN

Wartość dotacji (PLN): 31 815,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2019-2020 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2019 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2019 r.

Prowadzone działania to innowacyjny sposób połączenia zabawy i nauki, rozpoczynając od kształcenia twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, przez wspomniane podstawy nauk inżynieryjnych, a na pracy w grupie i nad projektem kończąc. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i sprawiają dzieciom  wiele radości.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o lokalny potencjał.

Zajęcia z robotyki  planujemy wdrożyć w  sześciu klasach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące (w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020). Szacuje się, iż w ramach 32 tygodni odbędzie się łącznie 192 szkoleń na bazie zakupionego sprzętu (LEGO® MINDSTORMS® Education) dla co najmniej 100 dzieci.

 

"Festiwal Pszczyńskich Maszketów Chochla 2019"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 55 000,00 PLN
Wartość dotacji (PLN): 31 815,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2019 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2019-2020 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2018 r.

Celem operacji jest zachowanie, wzbogacanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jakim jest kuchnia i produkty lokalne, a także włączenie mieszkańców i podmiotów w działania wykorzystujące lokalne dziedzictwo poprzez organizację Festiwalu Pszczyńskich Maszketów "Chochla 2019". Festiwal odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. na pszczyńskim rynku.

 

"Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 611 094,57 PLN
Wartość dotacji (PLN): 388 839,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu ogólnodostępnych, bezpłatnych obiektów rekreacyjnych - siłowni zewnętrznych (urządzeń siłowych i obiektów małej architektury) w sołectwach: Brzeźce, Czarków, Jankowice, Piasek, Poręba, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka oraz oświetleniu obiektów ogólnodostępnych w sołectwach Ćwiklice i Łąka.

 

 

 

"Przebudowa Centrum Targowo-Usługowego Koszary Ułańskie w Pszczynie"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wartość projektu (PLN): 945 286,46 PLN
Wartość dotacji (PLN): 208 217,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2018 -2021 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2021 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2018 r.

Celem operacji jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz polepszenie warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę 25 obiektów budowlanych (obiekty wolno stojące) i doposażenie w systemy grzewcze 30 obiektów budowlanych (segment lewy i nawa główna) Centrum Targowo-Usługowego "Koszary Ułańskie" w Pszczynie. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia tradycji handlowych oraz polepszenia infrastruktury handlowej sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i innych produktów lokalnych.