przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wartość projektu (PLN): 611 094,57 PLN
Wartość dotacji (PLN): 388 839,00 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu ogólnodostępnych, bezpłatnych obiektów rekreacyjnych - siłowni zewnętrznych (urządzeń siłowych i obiektów małej architektury) w sołectwach: Brzeźce, Czarków, Jankowice, Piasek, Poręba, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka oraz oświetleniu obiektów ogólnodostępnych w sołectwach Ćwiklice i Łąka.