przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty nieinwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty nieinwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej

International Youth Camp Pszczyna 2008

 • Nazwa projektu: "International Youth Camp Pszczyna 2008"
 • Projekt dofinansowany w ramach programu: Europe for Citizens Programme, Action 1- Active Citizens for Europe, Measure 1.1. Town Twinning Citizens' meetings.
 • Czas trwania projektu: 02/08/2008 - 10/08/2008

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy "Pszczyna 2008" stanowił kontynuacje corocznych spotkań młodzieżowych z zaprzyjaźnionych miast partnerskich. W obozie uczestniczyła młodzież z Pszczyny, Klein Ronnau (Niemcy), Holesova (Czechy), Zagrzebia (Chorwacja) oraz Tokol (Węgry). W trakcie trwania obozu, młodzież z różnych krajów Europy miała okazję poznać uroki południowej Polski. W programie obozu obok zwiedzania Pszczyny znalazły się liczne wycieczki, m.in. do Wieliczki, Krakowa, w Beskidy, do Sztolni Czarnego Pstrąga oraz Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Wieczorami organizowano tzw. wieczory narodowe, podczas których każda z grup prezentowała tradycje i kulturę swojego kraju i regionu.

W tym roku obóz został zorganizowany przez Urząd Miejski w Pszczynie, współfinansowany ze środków Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) w ramach projektu nr 08/1692 Town Twinning - "International Youth Camp Pszczyna 2008"

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
 • Nazwa działania: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
 • Wartość projektu (PLN): 10 950,00zł
 • Wartość dotacji (PLN): 9 855,00zł
 • Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2016r.
 • Planowana data realizacji finansowej: 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016r.

Celem niniejszego projektu było przygotowanie projektu programu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (osiedla: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piastów oraz Powstańców Śląskich), prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023