przesuń do początku strony

Inwestycje realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

„Modernizacja centrum handlowo-usługowego „Koszary Ułańskie”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 663 119,09 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2014 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2014 r.

OPIS: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz polepszenie warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez modernizację centrum handlowo-targowego "Koszary Ułańskie" położonego w Pszczynie. Realizacja operacji odpowiada w pełni założeniom określonym w PROW na lata 2007-2013 dla tego działania. Realizacja działania przyczyni się do wzmocnienia tradycji handlowych oraz poprawy infrastruktury handlowej sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i innych wyrobów lokalnych.